İŞ BAŞVURU FORMU
  KİŞİSEL BİLGİLER:
Başvurduğunuz görev:
Adı:
Soyadı:
İkametgah adresi:
Ev Tel: İş Tel:
Cep Tel: Faks:
Doğum Yeri: Doğum Tarihi:
E-posta: Cinsiyet:
Askerlik durumu Uyruğu
Medeni hali: Çocuk sayısı:
Bugüne kadar geçirdiğiniz önemli hastalıklar varsa belirtiniz:
  ÖĞRENİM DURUMU:
  Kurumun adı Başlama ve
mezuniyet yılı
Fakülte/ Bölüm/
Uzmanlık
Mezuniyet notu
derecesi
Lise
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik
  YABANCI DİL BİLGİSİ:
Yabancı Dil
Okuma
Yazma
Konuşma
 
Orta
İyi
Çok iyi
Orta
İyi
Çok iyi
Orta
İyi
Çok iyi
  BİLGİSAYAR KULANIMI:
Kullandığınız bilgisayar programları:
  İŞ TECRÜBESİ:
Şu anda çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız çalıştığınız kurumu ve görevinizi belirtiniz:
Geçmişteki iş tecrübeliriniz (son beş işyerinizi) sondan başlayarak yazınız?
Kurum Bölüm
Ünvanınız
Giriş ve
ayrılış tarihi
Ayrılış
nedeni
Aylık ücretiniz
  KATILDIĞINIZ KURS VE SEMİNERLER:
Tarih Konu Eğitimi Veren Kişi / Kurum
  ÖĞRETİM DENEYİMİNİZ: (Sadece öğretmenlik başvuruları için)
Lütfen şimdiye kadar çalıştığınız yaş gruplarını, verdiğiniz dersleri ve kullandığınız kitap ve derslerin materyallerini belirtiniz.
Eğitiminizi veya çalışmalarınızı etkileyen pedagoglar oldu mu? Evet ise belirtiniz.
  REFERANSLAR: (Akrabalarınız dışında hakkınızda referans verebilecek kişileri belirtiniz)
Adı-Soyadı Ünvanı İşi/Görevi Telefonu Adresi
  DİĞER BİLGİLER:
Üye olduğunuz dernekleri ve ilgilendiğiniz spor ve sosyal aktiviteleri belirtiniz.
Gülenç Özel Eğitim Merkezi'ne daha önce başvurdunuz mu? (Evet ise zamanını ve kimlerle görüştüğünüzü belirtiniz)
Gülenç Özel Eğitim Merkezi'nde çalışan tanıdıklarınız var mı?.
Yukarıdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.